NHỮNG MẶT HÀNG CẤM GỬI TRONG HỆ THỐNG VIETTRANS

  1. Vũ khí đạn dược, súng, linh kiện của súng (dao bấm tự động, lưỡi lê, mã tấu...)

2. Địa chỉ người nhận là hộp thư quân đội.

3. Tiền mặt (tiền đồng, giấy, ngoại tệ), tem thư, thư chuyển tiền, điện chuyển tiền.

4. Đá quý dạng thô, công